© 2010 MirrorPartners, All rights reserved

mirror partners mirror partners mirror partners mirrorpartners mirrorpartners mirrorpartners mirror mirror mirror mirror zrkadlo tükör ladislav bogya bogya ladislav bogya lászló lászló fekete fekete lászló training tréning tréning development rozvoj fejlesztés coaching koučing coaching individual coaching individuálny koučing egyéni coaching management manažment menedzsment leadership vedenie ľudí vezetés sales predaj eladás, értékesítés key account kľúčový zákazník kulcsvevő time management riadenie času időgazdálkodás strategic selling strategický predaj stratégiai eladás communication komunikácia kommunikáció conflict konflikt konfliktus meetings vedenie porád értekezletek vezetése influencing vplyv befolyás human resources ľudské zdroje humán erőforrás negotiation vyjednávanie tárgyalás change zmena változás change management manažment zmeny változásmenedzsment stress stres stressz mirror zrkadlo tükör feedback spätná väzba visszajelzés motivation motivácia motiváció talent talent tehetség strengths silné stránky erősségek sequential approach sekvenčný prístup szekvenciális megközelítés consultant konzultant tanácsadó trainer tréner tréner coach kouč coach strategic partner strategický partner stratégiai partner assertive communication asertívna komunikácia asszertív kommunikáció presentations prezentácie előadások presentation skills prezentačné zručnosti hatékony előadások team building budovanie tímu csapatépítés team spirit tímový duch csapatszellem team synergy synergia együttműködő csapat impact dopad hatás measurement meranie mérés behaviour správanie viselkedés attitude postoj attitűd approach prístup hozzáállás constructive konštruktívny konstruktív

mirror partners mirror partners mirror partners mirrorpartners mirrorpartners mirrorpartners mirror mirror mirror mirror zrkadlo tükör ladislav bogya bogya ladislav bogya lászló lászló fekete fekete lászló training tréning tréning development rozvoj fejlesztés coaching koučing coaching individual coaching individuálny koučing egyéni coaching management manažment menedzsment leadership vedenie ľudí vezetés sales predaj eladás, értékesítés key account kľúčový zákazník kulcsvevő time management riadenie času időgazdálkodás strategic selling strategický predaj stratégiai eladás communication komunikácia kommunikáció conflict konflikt konfliktus meetings vedenie porád értekezletek vezetése influencing vplyv befolyás human resources ľudské zdroje humán erőforrás negotiation vyjednávanie tárgyalás change zmena változás change management manažment zmeny változásmenedzsment stress stres stressz mirror zrkadlo tükör feedback spätná väzba visszajelzés motivation motivácia motiváció talent talent tehetség strengths silné stránky erősségek sequential approach sekvenčný prístup szekvenciális megközelítés consultant konzultant tanácsadó trainer tréner tréner coach kouč coach strategic partner strategický partner stratégiai partner assertive communication asertívna komunikácia asszertív kommunikáció presentations prezentácie előadások presentation skills prezentačné zručnosti hatékony előadások team building budovanie tímu csapatépítés team spirit tímový duch csapatszellem team synergy synergia együttműködő csapat impact dopad hatás measurement meranie mérés behaviour správanie viselkedés attitude postoj attitűd approach prístup hozzáállás constructive konštruktívny konstruktív

mirror partners mirror partners mirror partners mirrorpartners mirrorpartners mirrorpartners mirror mirror mirror mirror zrkadlo tükör ladislav bogya bogya ladislav bogya lászló lászló fekete fekete lászló training tréning tréning development rozvoj fejlesztés coaching koučing coaching individual coaching individuálny koučing egyéni coaching management manažment menedzsment leadership vedenie ľudí vezetés sales predaj eladás, értékesítés key account kľúčový zákazník kulcsvevő time management riadenie času időgazdálkodás strategic selling strategický predaj stratégiai eladás communication komunikácia kommunikáció conflict konflikt konfliktus meetings vedenie porád értekezletek vezetése influencing vplyv befolyás human resources ľudské zdroje humán erőforrás negotiation vyjednávanie tárgyalás change zmena változás change management manažment zmeny változásmenedzsment stress stres stressz mirror zrkadlo tükör feedback spätná väzba visszajelzés motivation motivácia motiváció talent talent tehetség strengths silné stránky erősségek sequential approach sekvenčný prístup szekvenciális megközelítés consultant konzultant tanácsadó trainer tréner tréner coach kouč coach strategic partner strategický partner stratégiai partner assertive communication asertívna komunikácia asszertív kommunikáció presentations prezentácie előadások presentation skills prezentačné zručnosti hatékony előadások team building budovanie tímu csapatépítés team spirit tímový duch csapatszellem team synergy synergia együttműködő csapat impact dopad hatás measurement meranie mérés behaviour správanie viselkedés attitude postoj attitűd approach prístup hozzáállás constructive konštruktívny konstruktív